Esittely


Vuonna 1947 perustettu Kuntatekniikan Akateemiset r.y. (Kunta-TEK) on Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) jäsenjärjestö, joka kokoaa yhteen kuntien palveluksessa olevan yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneen teknisen henkilöstön. Kunta-TEK toimii jäsentensä työsuhde-ehtojen parantamiseksi valvoen jäsentensä oikeudellisia, ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Toiminnan päätavoitteena on edistää tekkiläistä kuntasektorin edunvalvontaa erityisesti paikallistasolla. Kaikki Kunta-TEK:n jäsenet ovat myös TEK:n jäseniä. Kunta-TEK toimii yhteistyössä TEK:n kunnan valiokunnan ja toimiston kanssa. Varsinainen edunvalvonta hoidetaan neuvottelujärjestö JUKO:n kautta. Lisätietoja edunvalvonnasta antaa TEK:n asiamies Tapani Laurikainen p. (09) 2291 2208.


Päätösvaltaa Kunta-TEK:ssä käyttää yhdistyksen kokous, joka sääntömääräisesti kutsutaan koolle kahdesti vuodessa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunta-TEK:n hallintoa hoitaa 12-14 jäseninen johtokunta, jonka edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ottaen huomioon jäsenkunnan alueellinen ja koulutuksellinen asema. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan myös Kunta-TEK:n puheenjohtaja, jonka toimikausi on yksi vuosi.


Kunta-TEK:n sääntöjen mukaan jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja, jotka omilla toimialueillaan yhdistävät jäsenistöä ja toimivat paikallisesti järjestön periaatteiden mukaisesti. Paikallisosastoja toimii nykyisin Espoossa, Etelä-Karjalassa, Helsingissä, Keski-Suomessa, Kuopion seudulla, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Tampereella, Turussa, Vantaalla sekä Pohjois-Suomessa.

Paikallisosastojen toimialueiden ulkopuolella yhdyshenkilöverkosto välittää TEK:n kunta-alan tietoutta omaan lähiympäristöönsä.


Kunta-TEK:n palvelut sisältyvät TEK:n jäsenmaksuun, joka kerätään yleensä työnantajan kautta suoraan. Jäsenmaksuun sisältyvät myös muille, ay-toimintaan liittyville järjestöille, kuten AKAVA, JUKO, sekä työttömyyskassalle suoritettavat maksut. TEK:n kautta Kunta-TEK:n jäsenistöllä on jäsenmaksujen vastikkeena edunvalvonnan lisäksi myös muita etuja, joista mainittakoon ilmaisia lehtiä, koulutusta ay-toimintaan, vakuutus- ja lomaetuja sekä lukuisat jäsenetusopimukset yritysten kanssa.